Společnost DELNET CZ s.r.o.

Informace o společnosti

Holding Delnet je dlouhodobým stabilním partnerem svých zákazníků, kterým umožňuje, aby se plně věnovali svému podnikání. Holding Delnet je kapitálově silná, konkurenceschopná a dlouhodobě zisková společnost, schopná se rychle přizpůsobit požadavkům trhu.

Poskytujeme odborné služby a komplexní řešení s vysokou přidanou hodnotou v oblasti elektrotechniky a elektroinstalací, slaboproudých a bezpečnostních systémů a počítačových sítí.

Ke každému zákazníkovi používáme individuální přístup. Hledáme jeho skutečné potřeby a pomocí moderních, prověřených a spolehlivých technologií tyto potřeby naplňujeme. Udržujeme a neustále vzděláváme dlouhodobě stabilní a motivovaný kolektiv zaměstnanců. Navazujeme se svými zákazníky trvalé a dlouhodobé vztahy.

Historie a současnost

Delnet je soukromá společnost, založená v roce 1998. Prioritou je oblast služeb s vysokou přidanou hodnotou. Na konci roku 2010 jsme přistoupili ke změně organizační struktury na holdingové uspořádání a byla založena dceřiná společnost DELNET CZ s.r.o., která převzala veškeré montážní a servisní aktivity firmy jak na domácím, tak i zahraničním trhu.

Řízení kvality

Všechny procesy v holdingu Delnet jsou certifikovány v souladu s požadavky normy ISO 9001:2009. Systém řízení kvality prochází každoročním dohledovým auditem společnosti 3EC International. Tímto způsobem je zajištěna vysoká odbornost zaměstnanců, jejich motivace, kvalita a stálost prováděných prací a poskytovaných služeb.

Základní údaje o holdingu:

  • holdingová společnost: DELNET s.r.o.
  • právní forma: společnost s ručením omezeným
  • sídlo: Novohradská 1660, 370 08 České Budějovice - Mladé
  • identifikační číslo: 25177656
  • rok založení 1998
  • dceřiná společnost: DELNET CZ s.r.o.
  • právní forma: společnost s ručením omezeným
  • sídlo: Novohradská 1660, 370 08 České Budějovice - Mladé
  • identifikační číslo: 28132408
  • rok založení 2011