Inteligentní elektroinstalace

Příprava a samotná realizace inteligentního bydlení

Pokud Vás myšlenka pořízení inteligentní elektroinstalace zaujala, chcete se dozvědět víc, přijít se podívat, vyzkoušet a osahat si, jak taková chytrá domácnost vypadá, neváhejte nás kontaktovat. Stejně tak, když jste se již rozhodli a zajímá Vás, jak takový průběh realizace vypadá.

Jak tedy vypadá průběh realizace inteligentní elektroinstalace Loxone od firmy DELNET shrnutá do několika stěžejních bodů?


1. První kontakt se zákazníkem – sjednání si návštěvy showroomu telefonicky nebo emailem, kde zákazník uvidí systém v reálném nasazení, dozví se základní principy a možnosti chytrého bydlení

2. Úvodní konzultace nad stavební projektovou dokumentací – pakliže se rozhodne zákazník pro realizaci, dalším krokem je konzultace s naším proškoleným technikem nad projektem domu, kde se ladí, jaké systémy a v jakém standardu budou v domě použity

3. Představení návrhu chytré domácnosti zanesené do stavební projektové dokumentace – na základě předchozí konzultace cca do týdne náš technik vytvoří konkrétní návrh systému chytrého bydlení ušitý přímo na konkrétní dům, který je následně představen a konzultován se zákazníkem včetně předložení cenové nabídky

4. Schválení cenové nabídky, podpis smlouvy, plánování termínů realizace – po korekci změn a finálnímu odsouhlasení návrhu systému dochází k podpisu smlouvy o dílo, jejíž součástí je i harmonogram průběhu prací tak, aby měl zákazník jistotu, že vše proběhne v pořádku a ve sjednaném termínu

5. Průběh realizace – dle sjednaného harmonogramu prací probíhá samotná realizace. Její průběh a případné změny jsou konzultovány se zákazníkem na pravidelných kontrolních dnech. Při realizaci je samozřejmostí koordinace se stavební firmou a ostatními profesemi

6. Předání hotového díla – po dokončení všech činností včetně naprogramování systému, předání revizní zprávy, potřebných měření a zbylé dokumentace sloužící pro úřady dochází k převzetí hotového díla zákazníkem

7. Optimalizace systému – 8-12 týdnů po nastěhování do nového domu je prováděna optimalizace nastavení systému na základě skutečných potřeb a způsobu užívání domu

 

Jakékoliv dotazy směřujte na:

Martin Papež 
Manažer divize
e-mail: papez(a)delnet.cz  
gsm: +420 702 012 115